Wetgeving - syndicOK

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kan je je garage apart verkopen?
Als je eigenaar bent van een appartement en een garage in hetzelfde gebouw, kan je meestal je garage apart verkopen. Je kan dit zelfs doen aan iemand die geen eigenaar is van een appartement binnen het gebouw. Als de statuten je dat verbieden hoef je je daar niet noodzakelijk bij neer te leggen.
Je bent eigenaar van een appartement, garage en kelder in een appartementsgebouw. Je wil je garage verkopen aan een buur of aan een andere eigenaar in het gebouw. Je appartement wil je niet verkopen. Maar kan je beide zo maar los van elkaar verkopen of moeten ze samen worden verkocht?
De regel. In de meeste gevallen vormt je garage een zogenaamde aparte kavel in de basisakte van het gebouw. Je moet die niet verkopen samen met je appartement. Je kan de garage zelfs verkopen aan iemand die geen eigenaar is van een appartement in het gebouw.

In de statuten van het gebouw kan een bepaling staan die het je verbiedt om een garage, die hoort bij een appartement, apart te verkopen aan andere personen dan mede-eigenaars (bijvoorbeeld buren). Weet dan dat er rechters zijn die van oordeel zijn dat zulke clausule niet geldig is en dat je ze in vraag kan stellen omdat ze in strijd is met de vrije overdraagbaarheid van goederen.

Het is één kavel. Het kan ook gebeuren dat je appartement en de garage één kavel vormen in de basisakte. In dat geval kan je een splitsing vragen om opvolgend de garage en het appartement apart te verkopen.

In de statuten kan een splitsingsverbod staan. Als dat het geval is kan je eventueel argumenteren dat dit verbod onredelijk is. Laat het onderzoeken door een advocaat en vecht het eventueel aan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) Bron : Immovlan.be
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heb ik bij verkoop of verhuur van mijn appartement een EPC-attest nodig ? 
Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen en vanaf 1 januari 2009 ook voor alle huurwoningen en appartementen. Een certificaat geeft de koper en huurder een beter inzicht in het energieverbruik van de woning. 
Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.
Bron : Vlaanderen.be 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verplicht onderhoud CV installatie 
Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.
•Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
•Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.
Bron : Vlaanderen.be
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moet ik als huurder een verzekering nemen? ( moet mijn huurder een verzekering nemen ? )
Ja.
Als huurder moet je een brandverzekering afsluiten om je eigen inboedel te beschermen. De brandverzekering van de verhuurder-eigenaar dekt slechts de schade aan het gebouw, maar niet de inboedel van de huurder. Door het afsluiten van een brandverzekering wordt bovendien ook de huurdersaansprakelijkheid verzekerd. Huurdersaansprakelijkheid houdt in dat je als huurder ook aansprakelijk bent voor de schade die je aan anderen toebrengt, waaronder je huisbaas of andere huurders in het gebouw.

Het is wel mogelijk dat de verhuurder-eigenaar zelf een brandverzekering heeft afgesloten met ‘afstand van verhaal tegen de huurder’. Dit betekent dat de brandverzekeraar van de verhuurder-eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren voor de schade die door zijn brandverzekering is gedekt. Maar ook in dit geval heb je als huurder redenen genoeg om zelf ook een brandverzekering af te sluiten. Want je loopt immers nog steeds een aantal belangrijke risico’s. De brandverzekering met afstand van verhaal vervangt immers de verzekering van de huurder niet volledig:
•Als huurder weet je niet of de eigenaar-verhuurder naar behoren is verzekerd. Als de eigenaar-verhuurder onderverzekerd is, dan kan hij zich tot de huurder wenden voor de schade die niet vergoed wordt door zijn eigen verzekeraar. Dit kan vermeden worden door expliciet in de huurovereenkomst op te nemen dat de eigenaar in geval van schade afstand van verhaal tegenover de huurder doet.
•Als huurder heb je persoonlijke spullen en daar houdt de verzekering van de eigenaar-verhuurder helemaal geen rekening mee. Wil je dus je inboedel beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, enz…. dan moet je sowieso zelf een brandverzekering aangaan voor je goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
•Als huurder blijf je aansprakelijk voor de schade die je aanricht aan derden, zoals bijvoorbeeld de buren. Wanneer een brand wordt veroorzaakt door de persoonlijke goederen van de huurder en deze brand overslaat naar de woning van de buur, dan is de huurder aansprakelijk. Ook in een dergelijke situatie kan een eigen brandverzekering de huurder redden.
Bron : CIBWEB.be 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu